Slamaflex

Naší silnou stránkou a zároveň hlavním směrováním v oblasti využití slámy na stavební účely jsou prefabrikované slaměné panely "SLAMAFLEX".

 

Jedná se o dřevěnou nosnou konstrukci vyplněnou napěchovanou slámou o objemové hmotnosti asi 110kg/m3 a podle požadavků zákazníka buď nahozené omítkou nebo bez omítky. 

        

 

Popis a výhody:

 

 • Tepelná izolace (jako 15-20cm polystyrenu) - Tepelná vodivost λ = 0,060–0,070 W/(m‧K). V základu pro nízkoenergetické domy a pro pasivní domy lze opláštit (dozaizolovat) například dřevovláknitými deskami Hofatex

 

 • Zvuková izolace - stěna slámy omítnutá z obou stran omítkou vykazuje určité pružení a proto výborně zvukově izoluje ve všech kmitočtech rovnoměrně.

 

 • Je hůře hořlavá než dřevo, nenapadají ji škůdci a při správné aplikaci ani žádní hlodavci. Více dole...

 

 • Panely jsou určené jako nosný materiál! Statika - únosnost je až 15tun/m, tedy panely jsou samonosné, bez potřeby jakékoli další nosné konstrukce i na dvoupodlažní domy. 

 

 • Zdravodní nezávadnost materiálů - Slaměné panely Slamaflex jsou vyráběny jen z přírodních a nezávadných materiálů a mají ohleduplný až příznivý vliv na životní prostředí a zdraví.

 

 • Výhoda tohoto systému je velká rychlost montáže. Panely se spojují běžnými vruty.

 

 

 

Možné využití panelů "SLAMAFLEX" je:

 • velmi jednoduchá a rychlá výstavba ekodomů (i vícepodlažní objekty)
 • rychlá výstavba zvukově a tepelně zaizolovaných hal (připravujeme i obloukové panely na klenby)
   
 • meditační centra a hudební studia
 • protihlukové bariéry 

      

 

Jsou mobilní což znamená, že je u nás vyrobíme a pak jsme schopni je kamkoliv přemístit a výslednou stavbu smontovat na místě velmi rychle.

Panel bez omítky váží asi 80-150kg a je dobře manipulovatelný ve dvou lidech. Pokud je panel oboustraně omítnut s 2-3 cm omítky, již je potřeba na manipulaci technika, kvůli váze 200-500 kg na panel.

Stěnu z panelů lze zakrýt běžnými materiály, jako jsou dřevěné palubky, sádrokarton, tetrapackové desky, ekopanely, hofatex. Však kvůli hořlavosti a hlodavcům doporučujeme uzavřít stěnu raději omítkou.

  

 

Testy požární odolnosti slamených balíku.

Podobné omítnuté slamené balíky v konstrukci z drevených sloupu testoval v roce 2001 výzkumný ústav ve Vídni a testovaná stena prošla s víc jak 90 minutovou odolností.
 
I v čechách v požární zkušebně PAVUS ve Veselí nad Lužnicí testovali konstrukci specialisté konstrukční stěnu z nosné slámy bez podpůrné konstrukce, omítnuté z interiérové strany hliněnou a vně vápennou omítkou. V rámci projektu: „VYBRANÉ VLASTNOSTI PŘÍRODNÍCH A DALŠÍCH STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ, STAVEBNÍCH PRVKŮ A BUDOVZkouška pod statickým zatížením byla ukončena po 139 minutách a stěna neprohořela.

Výsledek zkoušky vysoce překračuje potřebné parametry odolnosti 45 minut pro rodinný dvoupatrový domek. Zkouška byla realizovaná podle společných platných evropských norem a výsledky je možné akceptovat ve všech členských státech EÚ.

Výsledky je možné stáhnout zde:

http://kps.fsv.cvut.cz/file_download.php?fid=2346

 

 

Video z této zkoušky: http://www.youtube.com/watch?v=sF8s2ULM8Eg

 

Velmi dobre zpracovaný článek na toto téma:

Požární odolnost obvodových stěn pro pasivní domy s využitím slaměných balíků jako tepelné izolace

 Pri použití našich panelu je treba požární odolnost nechat vypracovat na každou stavbu zvlášť.

 

                        

    

Omítky používáme nejraději hliněné, buď jen pískovojílové vnitřní a nebo venkovní s polymerem. Také již umíme vyrobit omítky na místě z okolních zdrojů - fermentované - jenž jsou velmi tvrdé a odolné proti povětrnostním podmínkám i extrémním přívalovým dešťům.

Lze aplikovat i omítky vápené nebo na protihlukové stěny případně i cementové.

Finální úpravy, štuky a dekorace se provádějí až po instalaci na místě...

Panely vyrábíme v několika možných rozměrech, které můžeme různě upravovat, například rozměry panelu: 250x35x75 cm nebo 300x40x120 cm. Překlady nad dveře a okna a stropní vazníky (výborně tepelně a zvukově izolované) vyrábíme do rozponu asi 3-4m.

 

        

 

Zaváděcí cena panelu na 1m2         Kč / EUR
Slaměný panel bez omítky 2.000,-  / 80,- 
Slaměný panel s hrubou a jemnou omítkou 3.000,- / 120,- 

 

Komenáře

 • Cena je vypočítána včetně celkové plochy zdí a včetně plochy dveří a oken.

 

Při porovnávání ceny panelů a stavěním z malých slaměných balíků, které musíte dobře vybrat, dovést a poté správně stlačovat na potřebnou objemovou hmotnost apod. (pokud si tedy dům nestavíte sami jen s kamarády) dojdete při výpočtech na podobné sumy.

 

Tedy když započítáte čas, práci řemeslníků, dřevěnou nosnou konstrukci apod. budete zhruba na stejné částce za hrubou stavbu.
 
Stavba z těchto panelů je velmi rychlá, což šetří čas.