Pojednání o kruhových domech

Kruhové stavby  a stavby jiných tvarů se stavěli vždy, tisíce let, právě kvůli jejich jednoduchosti a odolnosti a vlivu na obyvatele. Historické kruhové stavby lze doložit až do období antiky. V Čechách jsou v historii kruhové stavby pod názvem rondel.  Rondel je monumentální pravěká stavba kruhového půdorysu. Objevuje se v Podunají v průběhu neolitu, odkud se rozšiřují na západ na Moravu, do Čech, Bavorska, Porýní a v eneolitu až do Británie. Tyto kruhové stavby se s postupem času zmenšovaly a v románském období jsou již známé jako rotundy.

Synergie – použití zároveň přírodních materiálů. Ve Světě je postaveno již nespočet slaměných domů. V ČR již stojí kolem 50 domů a další realizace rychle přibývají...

 

Interiéry slaměných domů jsou zdravé, funkční a krásné.

             

Detaily - tvarové možnosti hliněných povrchů jsou neomezené...

            

Od doby Marie Terezie najednou vstoupili v platnost nové zákony na územní plánování, hlavně kvůli snížené hořlavosti staveb a tedy stavby se sedlovými střechami, pálenou taškou, ale také kvůli jednotvárnějšímu a neoriginálnímu vzhledu vesnic a měst. Uniformovanost uvnitř i vně státu. Dnes jsou dominanty vesnic stavby podnikatelského baroka a bungalovů, které ráz krajiny a vesnice také nijak neudržují v tradici. Dříve se urbanistika vesnice soustřeďovala hlavně do  kruhu. Od společného náměstíčka  se stavení a statky soustřeďovaly štítem do vesnice, dále pokračovala zemědělská  a chovatelská část se stodolami a za tím pole se zahradou. V tomto principu měl tedy každý za svým domem možnost jít do přírody, pěstovat plodiny, chovat dobytek atd.

Co se děje nyní? Kvůli územnímu plánování se rozšiřování vesnic umístilo právě na tyto pole a zahrady za původní domy… Z toho vyplývá, že obyvatelé už nejsou tak svobodní, samozásobitelství už také není možné a stávají se v jakémsi zajetí a možnost úniků do přírody a klidu vesnického bydlení se již krátí nebo prodlužuje na kilometry dojezdu do měst.

      

V kruhovém domu nebo v souboru kruhových staveb postaveném na jakémkoli pozemku tato možnost napojení na okolí a přírodu je v daleko lepším stavu. Sousedské vztahy a vlastní zahrady zachovány. A také v budoucnu můžeme přistavět kdekoli v kruhu, nejsme omezeni rohy :)...

 

Hranaté kubické stavby vzbuzují u svých obyvatel pocity omezenosti a to je právě to, čemu se chceme vyhýbat. Lidé se v těchto domech stávají nevědomky v zajetí a v ohrádce, na kterou je většina lidí zvyklá z dětství. V kruhové stavbě dobře proudí energie, člověk je více nápaditý a pracovitý. Jedná se o architekturu, která vytváří podporu a rozvoj všemu živému, protože je obrazem vesmíru. Lépe se zde vytváří prostor pro žití, který integruje a zahrnuje všechny elementy z okolí. Například použití tvarů z hlíny, které využívá i příroda, aby vytvořila život. Kruhové stavby podporují člověka biologicky, psychologicky i duchovně.

              Jeden stavitel přírodních staveb z Kanady řekl, že když chceš ohnout zeď do kruhu, zaoblit zeď, musíš nejdříve zaoblit svou mysl. A to je základní pravda. Tyto tvary jsou strukturně pevnější a spotřebují i méně materiálu při výstavbě. Zeď s 90 st. rohem máme potřebu přirozeně vyplnit něčím…, tok energie nejde ve čtverci, ale stále cirkuluje a aby vyplnila prostor, jde jí to lépe v kruhových stavbách. Do rohů máme poté tendence dávat květiny, skříně apod. Kruh může být ale i  nekompromisní, způsobí rovnoměrnost, ale i silné zaměření do středu domu.   

              Při pohledu na přírodní scenérii mozek vyplavuje hormony štěstí endorfiny. Člověk je pak více otevřený možnostem. Bylo zjištěno, že když se v takových stavbách pohybujeme, tak to vyvolává stejný efekt. Moderní architektura nám toto nedává. Zpravidla si v těchto hranatých domech musíme vytvořit nějaké krásné místo (výhled, sochu, drahý obraz). Naše lidská pozornost je přirozeně přitahována ke krásným tvarům, a když nám to naše stavba nedává, musíme si jí sami doma vytvořit.